10 GEBODEN op het GAMA Festival

GAMA (de overkoepelende organisatie voor Gentse amateurtoneelverenigingen) selecteerde de voorstelling TIEN GEBODEN van Theater TRAC en de WAANzin als één van de zes beste voorstellingen van het afgelopen seizoen.

De voorstelling zal op zaterdag 7 oktober hernomen worden in de Gentse Minardschouwburg als onderdeel van het GAMA-festival 2017.

10 Geboden deel 1
Een productie van Theater Trac i.s.m. Theater de WAANzin

10 Geboden deel 2
Een productie van Theater de WAANzin i.s.m. Theater Trac

De Bijbelse 10 geboden waren ooit het antwoord van een goddelijke voyeur. De oudtestamentische God kijkt, oordeelt en stuurt dan een boodschap: in de vorm van een ramp,een zegen, een vloek. Maar echt deelnemen aan het onzekere proces van het menselijke zoeken doet Hij niet. God keek naar zijn volk, zag dat het in zonde leefde en gooide – letterlijk – zijn 10 richtlijnen op de aarde. Daarna zweeg God, en was het aan de mens om de 10 geboden in de praktijk toe te passen. Over de moeilijkheden die we ondervinden om die richtlijnen te volgen,  gaat onze hele geschiedenis. Wij zijn God niet, en daarom worden wij verplicht om onze veilige positie te verlaten en het met elkaar uit te zoeken. Over dat moeizame maar noodzakelijke zoeken gaan de 10 verhalen uit Kieslowski’s Dekalog. Daarbij plaatst Kieslowski zijn personages steeds weer op dat ‘decalogische’ kruispunt tussen kijken en handelen. Zolang ze toekijken, kunnen zijn personages terugvallen op ‘objectieve’ richtlijnen en waarheden. Zodra ze de stap naar het handelen zetten,  blijken die richtlijnen niet meer te kloppen, en  blijkt dat er geen objectieve, goddelijke waarheid bestaat over hoe te leven. De mens moet het dan niet langer met God uitzoeken, maar met zichzelf en de ander. Dat brengt onzekerheid mee, angst, pijn en kwetsbaarheid. De stap van toekijken naar handelen. Met alle risico’s die daaraan verbonden zijn.

Koen Tachelet

Tien Geboden speelde een aantal jaren geleden in NTGent. De verhalen maakten zoveel indruk op mij dat ik ze ooit ook in het amateurtheater wou proberen spelen. Proberen omdat het een hele klus wordt, zowel voor de acteur als voor de toeschouwer. Telkens 5 verhalen in elk deel passeren de revue en vormen een waaier aan prachtige dilemma’s waarvoor een mens zich gesteld weet. Onoplosbaar? Alleszins spiegelend aan het echte leven, vol ZIN in de waan, onze missie dus alle eer aandoend.Het belooft een heel speciaal theateravontuur te worden.

Dirk C.

in beeld: