't geld

In 1992 nam de vzw de WAANzin de moedige beslissing een oud fabriekspand aan de Nieuwe Vaart in Gent in te richten als een eigen theater. Financieel betekende dit een “quantumleap”. In totaal investeerde de vzw de WAANzin bijna 60.000 € in het theater, deels gefinancierd met eigen middelen (ticketgelden en inkomsten uit reisvoorstellingen), deels ook via een systeem van obligaties en projectleningen.

Op dit moment “draait” de vzw een begroting van ongeveer 30.000 € op jaarbasis, die, aan de opbrengstenkant, voor ongeveer 6.000 € bestaat uit subsidies, de overige 24.000 € uit inkomsten uit voorstellingen en sponsoring. Aan de kostenzijde zorgt de infrastructuur voor ongeveer de helft van de kosten, de andere helft gaat naar de werking. 


Voor wie het in detail wil weten: