Alle voorstellingen van De Laagte worden geannuleerd --


Tot onze grote spijt heeft COVID-19 ook de WAANzin ingehaald. Zoals heel velen met ons hebben ook wij als Raad van Bestuur de berichtgeving en regelgeving rond de verspreiding van COVID-19 gevolgd en opgevolgd. In deze omstandigheden achten wij het niet verantwoord om de voorstellingen te laten doorgaan. Wij zoeken naar een oplossing voor al onze toeschouwers. We willen ook de hele ploeg achter 'De Laagte' bedanken voor de vele inspanningen en zullen alles in het werk stellen om deze productie alsnog op de planken te brengen.

Theater de WAANzin wil theater brengen waarbij het tegenover elkaar stellen van de begrippen WAAN en ZIN centraal staat. WAAN in de betekenis van hoop, verlangen en illusie. Illusie als theatrale metafoor bij uitstek, maar ook als onverbrekelijke hoeksteen van het leven dat in die WAAN vaak zijn enige ZIN vindt.

 

 

 

Seizoen 2019 - 2020

Theater Trac

Theater Krakeel